SOCIAAL-ECONOMISCHE VERGUNNING VOOR HANDELSVESTIGINGEN
Inhoud


Als u een kleinhandelszaak wilt openen, met andere woorden een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek, dan hebt u daarvoor een speciale vergunning, de 'sociaal-economische machtiging', nodig.

Voorwaarden


procedure

Procedure


U vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de gemeente autonoom.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent.
Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Socio-economische vergunning voor handelsvestiging (website AO)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dienst Ruimtelijke Economie

Geografische Toepassingsgebieden