VERMINDERING VAN DE VERKOOPRECHTEN BIJ EEN HYPOTHECAIRE LENING VOOR EEN ENIGE WONING (BIJABATTEMENT)
Inhoud


Wie voor de aankoop van een huis of een bouwgrond van het abattement kan genieten en ter financiering van deze aankoop een hypothecaire lening aangaat, kan van een bijkomende vermindering van de verkooprechten genieten. Deze vermindering wordt het 'bijabattement' genoemd. (Bij-)abattement en meeneembaarheid zijn niet combineerbaar. Maak de voordeligste keuze. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw notaris.

Voorwaarden


Om voor deze vermindering in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • U moet van het abattement genieten
  • U moet binnen de termijn van 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) na aankoop een hypothecaire inschrijving nemen op het gekochte goed.
Het bij-abattement is niet eenmalig. Als u aan alle voorwaarden voldoet kunt u van het bijabattement genieten, ook als u voor een vorige woning al van het bijabattement hebt genoten.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het bijabattement komt neer op een vermindering van registratierechten van 1.000 euro. Bij de berekening van de registratierechten wordt de aankoopsom verminderd met:
  • 10.000 euro (10% = 1.000 euro)
  • 20.000 euro voor een bescheiden woning (5% = 1.000 euro).

Links


Bijabattement

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Verkooprechten (Registratiebelastingen)
Vermindering van de verkooprechten voor een enige woning (Abattement)
Meeneembaarheid van verkooprechten