SUBSIDIE VOOR LEESBEVORDERING
Inhoud


Om Vlaanderen meer aan het lezen te krijgen, subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks projecten van verenigingen die bijdragen tot een beter leesklimaat.

Voorwaarden


In 2016 krijgen de volgende projecten voorrang:
  • Projecten voor kansengroepen, in de eerste plaats voor mensen met een andere afkomst en voor personen in armoede.
  • Projecten met een bovenlokale uitstraling: een project kan subsidies krijgen als het bijvoorbeeld op meerdere plekken plaatsvindt, vernieuwend is of andere organisaties inspireert.
  • Lokale projecten die als experiment worden opgezet. Projecten die als experiment starten, kunnen eerst vooral plaatselijk werken (bv. in een wijk, een stad of gemeente). U verduidelijkt in de aanvraag hoe uw organisatie de resultaten breder zal verspreiden.
Uw organisatie moet rechtspersoonlijkheid hebben. Feitelijke verenigingen of natuurlijke personen kunnen niet aanvragen. Uw organisatie moet een officieel adres hebben in het Vlaamse of Brusselse gewest. Subsidiƫrende instellingen, Autonome Gemeentebedrijven, Autonome Provinciebedrijven en provinciale, stedelijke of gemeentelijke culturele diensten kunnen zelf geen subsidie aanvragen. Ze kunnen wel partner zijn bij een project. U vindt bijkomende subsidievoorwaarden op de website van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Sinds 2014 neemt het Fonds deze opdracht over van het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Een subsidie voor een project leesbevordering bedraagt in 2016 maximaal 20.000 euro.

Regelgeving


Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)

Links


VFL - Vlaams Fonds voor de Letteren

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Fonds voor de Letteren

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest