SUBSIDIES VOOR DE LETTERENSECTOR
Inhoud


Literaire kwaliteit bevorderen en bijdragen tot de professionalisering van de literaire actoren zijn centrale doelstellingen van het Vlaams Fonds voor de Letteren dat een waaier aan subsidieregelingen uitgewerkt heeft:
 • subsidies voor literaire auteurs en illustratoren
 • subsidies voor literaire vertalers
 • subsidies voor biografen
 • subsidies voor boekhandels
 • subsidies voor uitgevers
 • subsidies voor literaire oeuvres
 • subsidies voor literaire tijdschriften
 • subsidies voor digitale projecten
 • subsidies voor organisaties
 • subsidies voor strips
 • subsidies buitenland.

Links


Subsidies voor de letterensector

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse overheid

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest