CERTIFICERING VAN TECHNICI EN OPLEIDINGSINSTELLINGEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE TERUGWINNING VAN GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN UIT KLIMAATREGELINGSSYSTEMEN IN BEPAALDE MOTORVOERTUIGEN
Inhoud


Om de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te beperken, voerde de Vlaamse overheid een certificeringsverplichting in voor technici die betrokken zijn bij de terugwinning van bepaalde gefluoreerde uit airco’s van personenwagens.

Voorwaarden


Alle technici die werken aan aircosystemen van personenwagens moeten over een geldig certificaat beschikken om de werkzaamheden te mogen uitvoeren. Opleidingscentra die een opleiding inzake de terugwinning van broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen willen organiseren, moeten over een erkenning beschikken. De voorwaarden waaraan een opleidingscentrum moet voldoen, kan u nalezen op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).

Procedure


Technici die een certificaat wensen te behalen moeten een opleiding volgen en een examen afleggen in een erkende opleidingsinstelling klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen. Een opleidingscentrum dat erkend wil worden, vindt de aanvraagformulieren voor een erkenning terug op de website van het Departement LNE. Het formulier moet ingediend worden bij de afdeling Milieuvergunningen van het departement. Dit kan met een aangetekende zending of tegen afgifte van ontvangstbewijs. Nadat de aanvraag volledig wordt bevonden, wordt indien gewenst advies gevraagd aan de vzw EDUCAM. Er wordt een audit gepland en uitgevoerd. Als aan de erkenningsvoorwaarden wordt voldaan, wordt een erkenning verleend voor onbepaalde duur.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de opleiding van technici die betrokken zijn bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen.

Links


OMG - Erkenning opleidingscentra gassen uit klimaatregelingssystemen motorvoertuigen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Milieuvergunningen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest