Bestuur > Bestuur > OCMW > Bijzonder comité sociale dienst

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
OPDRACHTEN VAN HET BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST

Het OCMW heeft één bijzonder comité. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Het Comité is belast met het toekennen van de individuele sociale dienstverlening aan personen en gezinnen zoals omschreven in de OCMW-wet.

Het Comité staat in voor het overleg tussen het OCMW en de instellingen, diensten en organisaties voor maatschappelijk werk zoals: ziekenhuizen, diensten voor verzorging en dienstverlening aan huis, onthaaltehuizen, centra voor geestelijk gezondheidszorg, diensten voor migranten, diensten voor gehandicapten, crisis- en opvangcentra, jeugdtehuizen, enz.

Het Comité adviseert de OCMW-raad over de algemene criteria die als basis dienen voor de hulpverlening en de terugvordering, de werking van de sociale dienst en het sociale beleid van het OCMW.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (B.C.S.D.) komt maandelijks bijeen en behandelt de dossiers maatschappelijke dienstverlening. Alle OCMW raadsleden maken deel uit van deze vergadering.

SAMENSTELLING VAN HET BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is samengesteld uit voorzitter Paul Storme, secretaris Katrien Vandewalle, Georges Lievens, Hilde Despiegelaere, Joël Acke, Jan Talloen en Johannes Claeys.