Bestuur > Bestuur > OCMW > Vast bureau

Vast Bureau
Het Vast Bureau is een bijna letterlijke vertaling van 'le bureau permanent'. In de eerste ontwerpen van de organieke wet betreffende de OCMW’s was nog sprake van het bestendige bureau, maar al snel werd de term Vast Bureau gebruikt. Het Vast Bureau was eerst facultatief, maar werd verplicht door de wet van 5 augustus 1992 houdende bepalingen betreffende de OCMW’s.

De motivering hiervoor was dat het vanuit democratisch standpunt beter was het Vast Bureau te verplichten, zodat de taken die er door de OCMW-wet aan werden toegewezen, niet alleen door de voorzitter vervuld werden.

OPDRACHTEN VAN HET VAST BUREAU

Het Vast Bureau telt drie leden met inbegrip van de voorzitter. Het Bureau zorgt voor de afhandeling van de zaken van dagelijks bestuur. Tevens worden in deze vergadering de zittingen van de OCMW Raad voorbereid.

SAMENSTELLING VAN HET VAST BUREAU

Het Vast Bureau bestaat uit voorzitter Paul Storme, secretaris Katrien Vandewalle, Hilde Despiegelaere en Peter-Jan Hallemeersch.