HONDENPASPOORT EN REGISTRATIEBEWIJS VOOR EEN HOND
Inhoud


Honden moeten geregistreerd worden in een centrale databank, DogID. Dat moet gebeuren
 • vóór ze verkocht of weggegeven worden
 • en in elk geval vóór ze 8 weken oud zijn.
Ook honden die uit het buitenland komen (en minstens 6 maanden in België gaan verblijven), moeten geregistreerd worden. Wilt u dat uw hond altijd terugkomt als hij verloren loopt? Zorg er dan voor dat u alle nodige documenten meekrijgt als u een hond koopt, zoals het paspoort. In het paspoort staat het chipnummer van 15 cijfers. Op de website van DogID kan a.d.h.v. het chipnummer nagegaan worden wie de eigenaar is.

Voorwaarden


 • De hond kan pas geregistreerd worden na het plaatsen van een microchip.
 • De hond kan slechts op één naam geregistreerd worden.

Procedure


 • Laat een microchip plaatsen door een dierenarts.
 • De dierenarts vult vervolgens een voorlopig identificatiecertificaat in. U krijgt daarvan een kopie en het paspoort van uw hond.
 • De dierenarts verzendt het certificaat naar DogID, de databank voor de indentificatie en registratie van honden in België.
 • Als uw gegevens en de gegevens van uw hond verwerkt zijn, ontvangt u een registratiebewijs. Het bewijs bestaat uit twee zelfklevende etiketten die u in het paspoort van uw hond moet kleven.

Wijzigingen melden

Samen met het registratiebewijs ontving u ook een kaartje waarmee u wijzigingen kunt melden. Dat kaartje moet u zo snel mogelijk terugsturen naar DogID bij volgende wijzigingen:
 • overlijden van de hond
 • verhuis
 • verandering van eigenaar: Wie de hond verkoopt of weggeeft, moet dat melden aan DogID. De koper moet het paspoort van de hond onmiddellijk meekrijgen bij de verkoop. Na enkele weken krijgt de koper een etiket met de nieuwe gegevens die in het paspoort moeten gekleefd worden. 

Duplicaat aanvragen

U kunt via uw dierenarts een duplicaat van het hondenpaspoort aanvragen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


12,39 euro + dierenartskosten.

Regelgeving


Koninklijk Besluit van 25 april 2014  betreffende de identificatie en registratie van honden (362.01 kB).

Links


DogID - Databank voor de identificatie en registratie van honden in België

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dierenwelzijn

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest