VLAAMSE KREDIETBEMIDDELAAR
Inhoud


Bent u ondernemer en heeft de bank uw kredietaanvraag geweigerd? Ondervindt u problemen bij de financiering van uw onderneming en slaagt u er zelf niet in uw financieringsprobleem op te lossen? De Vlaamse Kredietbemiddelaar kan u helpen. Hij kan bemiddelen met uw bank of financiële instelling om tot een oplossing te komen. De Kredietbemiddelaar is een aanspreekpunt voor elke ondernemer die financieringsproblemen ondervindt. Hij helpt u de communicatie met de bank te herstellen en uw kredietaanvragen te verbeteren door de sterke punten in uw dossier naar voren te brengen. Hij reikt u alternatieve financieringsmogelijkheden en publieke maatregelen aan en treedt op als neutrale bemiddelaar, zodat u en uw financiële instelling in alle vertrouwen een oplossing kunnen zoeken vinden. De Kredietbemiddelaar vindt voor meer dan 60 procent van de dossiers een oplossing. Bedrijven uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kunnen voor een soortgelijke dienstverlening terecht bij de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB).

Voorwaarden


Elke Vlaamse onderneming (inclusief vzw’s), bedrijfsleider, ambachtsman, handelaar of beoefenaar van een vrij beroep die bij zijn bank(en) moeilijkheden ondervindt om een financieringsprobleem op te lossen, kan een beroep doen op de Vlaamse Kredietbemiddelaar.

Procedure


Op de website vindt u het formulier waarmee u uw aanvraag voor kredietbemiddeling kunt indienen en het mandaat waarbij u de Kredietbemiddelaar de toestemming geeft om in contact te treden met de relevante bank. Na ontvangst van het formulier neemt een financieel analist contact met u op om samen uw dossier te bespreken en een oplossing te zoeken.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De Kredietbemiddelaar begeleidt en ondersteunt u gratis.

Links


Vlaamse Kredietbemiddelaar

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Innoveren en Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest