HUURGARANTIEFONDS VOOR VERHUURDERS
Inhoud


Als verhuurder van woningen kunt u zich bij het huurgarantiefonds aansluiten. Het huurgarantiefonds beschermt u tijdelijk tegen inkomensverlies als uw huurder de huur niet kan betalen. U kunt als verhuurder een tegemoetkoming van het fonds krijgen als de huurder minimaal 3 maanden huurachterstal heeft en nalaat om zijn afbetalingsplan, opgelegd door een vrederechter, na te komen. Het huurgarantiefonds kan éénmalig en maximaal 3 maanden huur bijpassen, met een plafond van 2.776 euro.

Voorwaarden


U kunt zich als private verhuurder aansluiten bij het huurgarantiefonds wanneer u aan volgende voorwaarden voldoet:
  • U moet over een huurovereenkomst voor woninghuur beschikken.
  • Het moet gaan om een nieuwe huurovereenkomst: u moet zich aansluiten binnen de 2 maanden na de datum van ondertekening van het huurcontract.
  • De verhuurde woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.

Procedure


U kunt zich als verhuurder online aansluiten bij het huurgarantiefonds of u print het formulier af en stuurt het op met de post.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Aansluiten bij het huurgarantiefonds kost éénmalig 78 euro per huurcontract.

Links


Huurgarantiefonds

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest