ONKOSTENVERGOEDING VOOR VRIJWILLIGERSWERK
Inhoud


Als vrijwilliger ontvangt u per definitie geen loon. Mogelijk krijgt u wel een onkostenvergoeding, maar u hebt daar niet automatisch recht op. Of u een onkostenvergoeding krijgt, beslist de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk verricht. Maak aan het begin van uw engagement duidelijke afspraken.
  • Krijgt u een onkostenvergoeding of niet?
  • Zo ja, volgens welk systeem:
    • een forfaitaire kostenvergoeding, eventueel aangevuld met een beperkte kilometervergoeding
    • een reële kostenvergoeding met bewijsstukken, waaronder de kilometervergoeding.
De twee systemen zijn niet met elkaar te combineren.

Voorwaarden


De onkostenvergoeding compenseert alleen gemaakte kosten (maaltijden, drank, computer- en gsm-gebruik, ...) en is dus geen loon of inkomen.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk is niet belastbaar en vrijgesteld van socialezekerheidsvoorwaarden, op voorwaarde dat u de maximumbedragen respecteert. Voor de forfaitaire onkostenvergoeding is er een bovengrens van
  • 33,36 euro per dag
  • 1.334,55 euro per jaar (voor inkomsten 2017, aanslagjaar 2018).
Naast de forfaitaire vergoeding kunnen werkelijk bewezen vervoerskosten terugbetaald worden tot maximaal 2.000 kilometer per jaar.
  • voor verplaatsingen met de eigen auto, motor- of bromfiets: maximaal 0,3363 euro per afgelegde kilometer
  • voor het gebruik van de fiets: 0,20 euro per kilometer
   

Links


Kostenvergoeding voor vrijwilligers

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest