KORTINGSKAART NMBS 'VERHOOGDE TEGEMOETKOMING'
Inhoud


De kortingskaart ‘Verhoogde tegemoetkoming’ geeft recht op 50% korting bij aankoop van biljetten in 2de klas op het Belgische spoorwegnet.

Voorwaarden


Voor personen die recht hebben op: De levenspartner en de personen ten laste hebben ook recht op de kortingskaart.

Procedure


Met elektronische identiteitskaart (eID)

Aan het NMBS-loket zal de loketbediende aan de hand van uw eID uw aanvraag onderzoeken. Dat gebeurt door via uw rijksregisternummer verbinding te maken met de Kruispuntdatabank Sociale Zekerheid. In die databank worden de sociale gegevens van persoonlijke aard bewaard en beheerd door de betrokken mutualiteit. Bij een positief antwoord van de databank zal de moederkaart worden afgedrukt. Opgelet: er kan slechts een verbinding gemaakt worden met de Kruispuntbank van 7.30 tot 19 uur.

Met attest van het ziekenfonds

Indien er geen verbinding kan gemaakt worden met de Kruispuntdatabank, moet u bij uw ziekenfonds langsgaan om een attest aan te vragen. Dat attest is 3 maand geldig. U hebt een attest nodig per rechthebbende. Met dat attest gaat u naar een station naar keuze om de kortingskaart aan te vragen.

Wat Meebrengen


Aan het NMBS-loket moet u volgende documenten voorleggen.
  • Aanvraag met eID: enkel uw elektronische identiteitskaart (eID).
  • Aanvraag met attest van het ziekenfonds:
    • origineel en geldig attest van de mutualiteit
    • recente pasfoto of foto via e-id
    • identiteitsbewijs of een gelijkwaardig document
    • ingevuld aanvraagformulier.

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


NMBS - Kaart 'Verhoogde tegemoetkoming'

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden