HULP BIJ HET BETALEN VAN ONDERHOUDSGELD OF ALIMENTATIE
Inhoud


Het OCMW kent bijzondere hulp toe aan personen die problemen hebben om het onderhoudsgeld voor hun kinderen te betalen of om de bijdrage voor een geplaatst kind te betalen.

Voorwaarden


  • U hebt recht op het leefloon of een equivalent leefloon.
  • U betaalt onderhoudsgelden of bijdragen op basis van een rechterlijke beslissing. Of u betaalt een bijdrage voor geplaatste kinderen.
  • U levert een betalingsbewijs van het onderhoudsgeld of de bijdrage.

Procedure


U vraagt de bijzondere hulp aan bij het OCMW dat u het (equivalent) leefloon uitbetaalt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De hulp wordt elke maand door het OCMW betaald en bedraagt 50% van het maandelijks bedrag van het onderhoudsgeld of van de bijdrage. De bijdrage die het OCMW betaalt kan niet hoger zijn dan het maximumbedrag.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden