TOESLAG BIJ DE KINDERBIJSLAG VOOR LANGDURIG WERKLOZEN EN GEPENSIONEERDEN
Inhoud


De toeslag voor langdurig werklozen en (brug)gepensioneerden(ouderdoms- of overlevingspensioen) is een toeslag waar je recht op hebt als volledig werkloze met een uitkering, deeltijds werkende met een uitkering en (brug)gepensioneerde. De eerste zes maanden heb je recht op de gewone kinderbijslag, maar als je gezinsinkomen een bepaalde grens niet overschrijdt, heb je vanaf de zevende maand recht op een bijkomende toeslag.  De wachttijd van 6 maanden geldt niet voor de gepensioneerden. 

Voorwaarden


Als uw gezinsinkomen niet hoger is dan de vastgelegde inkomensgrenzen, hebt als langdurig werkloze of gepensioneerde recht op de toeslag voor:
  • kinderen in jouw gezin,
  • (stief)kinderen die bij hun andere (stief)ouder wonen,
  • geplaatste kinderen, onder bepaalde voorwaarden.
  • uw gezinsinkomen in niet hoger dan de vastgelegde inkomensgrenzen.

Procedure


U kunt de toeslag voorlopig aanvragen bij Famifed.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het bedrag wordt bepaald door uw gezinssituatie en het aantal kinderen. Op de website van FAMIFED vindt u een overzicht van de bedragen.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


FAMIFED - Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag

Geografische Toepassingsgebieden