SCHOOLPREMIE: JAARLIJKSE BIJSLAG BIJ HET KINDERGELD
Inhoud


Om de schoolkosten bij het begin van het nieuwe schooljaar te kunnen dragen, ontvangt u jaarlijks éénmalig een bijslag bij het kindergeld van juli. U ontvangt deze premie ook voor baby’s en peuters die nog niet naar school gaan.

Voorwaarden


Uw kind heeft recht op kinderbijslag in de maand juli.

Procedure


Het kinderbijslagfonds betaalt automatisch de schoolpremie uit als uw kind recht heeft op kinderbijslag in de maand juli. U hoeft daarvoor niets te doen. De schoolpremie wordt betaald aan de persoon die de kinderbijslag van de maand juli krijgt. Meestal ontvangt de moeder de kinderbijslag. Meer informatie over de schoolpremie vindt u op de website van Famifed.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het bedrag hangt af van de leeftijd van het kind op 1 juli en van het recht op een sociale toeslag.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


FAMIFED - Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Schooltoelage voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs