LEEFTIJDSBIJSLAG BIJ DE KINDERBIJSLAG
Inhoud


Zodra een kind 6 jaar is, wordt de kinderbijslag verhoogd met een leeftijdsbijslag. Het bedrag van de leeftijdsbijslag stijgt wanneer het kind 12 jaar wordt en een laatste maal wanneer het 18 wordt.

Voorwaarden


procedure

Procedure


U hoeft niets te doen. Die toeslag wordt automatisch bij de kinderbijslag van de maand gevoegd. De leeftijdsbijslag wordt toegekend vanaf de maand na die waarin het kind 6, 12 of 18 werd (betaling achteraf).

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het bedrag dat u krijgt hangt af van verschillende factoren, zoals de gezinssamenstelling en de leeftijd van het kind. Op de website van Famifed kunt u het bedrag opzoeken waar u recht op hebt.

Links


Famifed - Maandelijkse leeftijdsbijslag

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Kinderbijslag