VERLAAGD BTW-TARIEF VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VOOR DE AANKOOP VAN EEN WAGEN
Inhoud


Personen met een handicap hebben recht op een verlaagd btw-tarief als zij een wagen kopen. Het verlaagde btw-tarief bedraagt 6% (in plaats van 21%). Het verlaagde btw-tarief geldt ook voor de aankoop van onderdelen en toebehoren voor de wagen, voor het onderhoud van de wagen en voor herstellingen aan de wagen.

Voorwaarden


U gebruikt de wagen tenminste 3 jaar als persoonlijk vervoermiddel en u behoort tot een van de volgende categorie├źn van personen met een handicap:
  • ofwel bent u volledig blind
  • ofwel bent u volledig verlamd aan de bovenste ledematen
  • ofwel hebt u een blijvende invaliditeit van minstens 50% toe te schrijven aan de onderste ledematen
  • ofwel werden uw bovenste ledematen geamputeerd
  • ofwel bent u een militair of een burgerlijke oorlogsinvalide met een invaliditeitspensioen van minstens 50% (voor de verlaagde btw) of 60% (voor de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting).

Procedure


U sluit eerst de koopovereenkomst voor de aankoop van uw auto en daarna vraagt u het aanvraagformulier aan in het btw-kantoor van uw woonplaats.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


  • aankoop van een wagen: u betaalt 6% btw die u na levering terugkrijgt
  • aankoop van onderdelen of toebehoren: u betaalt 6% btw
  • onderhouds- of herstellingswerken: u betaalt 6% btw.

Links


FOD Financien - Gehandicapte autogebruikers

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden