INHAALPREMIE VOOR LANGDURIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Inhoud


Bent u minstens 1 jaar arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een inhaalpremie voor langdurige invaliditeit. Deze premie ontvangt u in de maand mei.

Voorwaarden


  • U bent sinds ten laatste 31 december van het voorbije jaar invalide (= langer dan een jaar arbeidsongeschikt).
  • U bent nog arbeidsongeschikt op 1 mei van het lopende jaar.

Procedure


Als u recht hebt op de premie, betaalt uw ziekenfonds deze eind mei automatisch uit. U moet geen aanvraag indienen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


In 2017 bedraagt de premie 314,25 euro voor werknemers en werklozen en 212,25 euro voor zelfstandigen.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Landsbond van Neutrale Ziekenfondsen
Landsbond van Liberale Mutualiteiten
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Ziekte- en invaliditeitsuitkering
Tegemoetkoming voor hulp van derden bij arbeidsongeschiktheid