ATTEST VAN GEZINSSAMENSTELLING
Inhoud


Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden


U kunt het document enkel aanvragen voor uw eigen gezin.

Procedure


U kunt het attest van gezinssamenstelling opvragen bij uw gemeente. Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Wat Meebrengen


Uw identiteitskaart.

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden