ATTEST VAN HOOFDVERBLIJFPLAATS (BEWIJS VAN WOONST)
Inhoud


Een attest van woonplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente. Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:
 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer u op het adres woont.
U kunt ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van uw vorige adressen.

Voorwaarden


procedure

Procedure


U kunt het attest aanvragen:
 • aan het loket van de dienst Burgerzaken
 • online met uw elektronische identiteitskaart (eID):
  • bij het e-loket van uw gemeente
  • bij het Rijksregister ('Mijn Dossier').

Wie kan het attest aanvragen?

 • uzelf
 • een derde persoon die in het bezit is van een aanvraag opgesteld door een advocaat, een vrederechter, een juridische dienst,...
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Wat Meebrengen


 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • als u het attest voor iemand anders aanvraagt: een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden