INSTAPSTAGE - VDAB
Inhoud


Verliet u de schoolbanken zonder diploma secundair onderwijs en hebt u het moeilijk om aan werk te raken? Met een instapstage doet u een eerste werkervaring op, verdient u geld en staat u sterker op de arbeidsmarkt. Een instapstage is een betaalde stage van minstens drie en maximaal zes maanden die u als jongere kunt volgen in een bedrijf, een vzw of een overheidsdienst. De instapstage is een voltijds engagement van drie maanden (voltijdse stage of halftijdse stage die voor de andere helft aangevuld wordt met competentieversterkende acties bij VDAB of een erkende partner). U kunt maximaal twee instapstages volgen (bij twee verschillende werkgevers). Onder de begeleiding van de werkgever en de VDAB (of partner) werkt u aan het ontwikkelen van uw competenties en doet u ervaring op. Na uw stage krijgt u een attest met de competenties die u verworven hebt.

Voorwaarden


  • U bent jonger dan 25 jaar.
  • U hebt geen diploma middelbaar onderwijs.
  • U bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB.
  • U zit nog in uw beroepsinschakelingstijd (wachttijd) en u hebt al zes maanden achter de rug.
  • Er is geen domicilievoorwaarde.

Procedure


Ga langs bij de werkwinkel in uw buurt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Voor een voltijdse stage betaalt de werkgever per maand een stagepremie van 200 euro. Bovendien ontvangt u van de RVA een stage-uitkering van 26,82 euro per gewerkte dag. Alles bij elkaar komt u in een gewone maand aan ongeveer 897 euro bruto. Dit is netto 750 à 800 euro per maand.

Links


Instapstage (website VDAB)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest