MELDEN VAN GEBREKEN AAN WEGEN, FIETSPADEN, WEGVERLICHTING, ... IN VLAANDEREN
Inhoud


Gebreken aan voetpaden, fietspaden, straten, wegen, openbare verlichting, ... in Vlaanderen, kunt u online of telefonisch melden. Een zeer gevaarlijke situatie of een probleem dat de veiligheid ernstig in het gedrang brengt, meldt u het best onmiddellijk op het noodnummer 101.

Voorwaarden


Bij het Meldpunt Fietspaden kunt u problemen voor fietsers signaleren. Bijvoorbeeld over het fietspad, oversteekplaatsen voor fietsers, wegmarkering, verkeersborden, hinder, wegenwerken, ... Bij Meldpunt Wegen kunt u terecht voor meldingen over:
 • wegdek
 • voetpaden, oversteekplaatsen voor voetgangers
 • tunnels, bruggen, ...
 • verkeersdrempels, vluchtheuvels, ...
 • verkeersborden, markeringen, signalisatie
 • openbare verlichting
 • verkeerslichten, flitspalen, trajectcontrole, andere camera's, ...
 • straatmeubilair (paaltjes, banken, vuilnisbakken, publiciteitsborden, ...)
 • vangrails, vangplanken, pechstroken
 • bermen (onderhoud, beplanting, geluidsschermen, ...
 • waterafvoer
 • snelwegparkings, carpoolparkings
 • toegankelijkheid (voetpad, voetgangersgebied, halteplaatsen, parkeerplaatsen, oversteekplaatsen, ...)
 • wegenwerken (werfsignalisatie, veiligheid, verkeershinder door wegenwerken, communicatie, opmerking na uitvoering, ...)
 • sluipverkeer
 • geluidshinder, trillingshinder, geurhinder en ongedierte
 • zwerfvuil of sluikstort, netheid, onderhoud, dood dier, ...
 • onvoldoende gestrooid of geruimd
 • ontwerp en inrichting van de weginfrastructuur

Procedure


Online melden

 • Verzamel genoeg gegevens (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, eventueel foto's, ...).
 • Ga naar de website Meldpunt Wegen of Meldpunt Fietspaden en vul de gegevens in. Zodra uw melding is geregistreerd, krijgt u een bericht.
 • De melding wordt automatisch naar de juiste wegbeheerder gestuurd. Die zal uw melding behandelen en het probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.

Telefonisch melden

Bel gratis naar de Wegentelefoon: 0800 1 22 66 (elke werkdag, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur).

Rechtstreeks bij de wegbeheerder

Als het probleem zich voordoet op een gemeenteweg of -straat, kunt u dat ook rechtstreeks melden bij de gemeente of stad in kwestie.
In Vlaanderen worden de autosnelwegen en gewestwegen beheerd door de afdeling Wegen en Verkeer van de provincie waarin de weg ligt. Gewestwegen en autosnelwegen zijn de verbindingswegen die aangeduid worden door een letter en een nummer (bijv. E314, A12, R0, N20). Voor bruggen over bevaarbare waterwegen zijn de waterwegbeheerders bevoegd.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Meldpunt Wegen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vergoeding voor schade door slechte staat van de weg of door wegenwerken