ERFGOEDPREMIE VOOR BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
Inhoud


Wanneer uw onroerend goed, gelegen in het Vlaamse Gewest, beschermd is als monument of landschap, kunt u in aanmerking komen voor de Vlaamse erfgoedpremie. De premie geldt voor maatregelen, werken of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van beschermd onroerend erfgoed.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Er zijn 2 procedures:
  • de eenvoudige standaardprocedure, waarbij maximaal 25.000 euro van de aanvaarde kostenraming in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de premie
  • de complexere, bijzondere procedure, waarbij ook hogere bedragen in aanmerking worden genomen.
Elke procedure kent een verschillend verloop en verschillende voorwaarden, omschreven in het Onroerenderfgoedbesluit. In vele gevallen hebt u een goedgekeurd beheersplan nodig vooraleer u een erfgoedpremie kunt aanvragen. Meer informatie over de erfgoedpremie en de voorwaarden vindt u op de website van onroerend erfgoed.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Onroerend Erfgoed Antwerpen
Onroerend Erfgoed Limburg
Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen
Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen
Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest