GEÏNTEGREERD ONDERWIJS: GON-BEGELEIDING IN HET ONDERWIJS
Inhoud


Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt GON-begeleiding vervangen door ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Om leerlingen met een handicap of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden de kans te geven om les te volgen in een gewone school, kunnen zij 'GON-begeleiding' aanvragen. GON staat voor ‘geïntegreerd onderwijs’. Een personeelslid van een school voor buitengewoon onderwijs verzorgt de GON-begeleiding. De begeleiding kan verschillende vormen aannemen:
  • hulp voor het kind zelf
  • ondersteuning aan de ouders
  • ondersteuning van de leerkracht(en)
  • aangepast materiaal aanmaken
  • ...

Voorwaarden


Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt GON-begeleiding vervangen door ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


GON-begeleiding is gratis.

Regelgeving


Decreet basisonderwijs van 25/02/1997 - art 11 (B.S. 17/04/1997).
Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/2010 houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs - art 351 (BS. 24/06/2011).
Omzendbrief gd/2003/05 : Geïntegreerd onderwijs - punt 1. De regelgeving vindt u op bij Onderwijs Vlaanderen.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen, studenten of cursisten met een handicap