TOELATINGSEXAMENS ARTS EN TANDARTS
Inhoud


Als u de opleiding geneeskunde of de opleiding tandheelkunde wilt volgen aan een Nederlandstalige universiteit in België, moet u slagen én gunstig gerangschikt zijn voor respectievelijk het toelatingsexamen arts of het toelatingsexamen tandarts. In 2018 gaat het toelatingsexamen arts door op dinsdag 3 juli en het toelatingsexamen tandarts op woensdag 4 juli.

Voorwaarden


Uw uitslag van het toelatingsexamen arts en tandarts is enkel geldig als u uw diploma secundair onderwijs behaalt, ten laatste op 30 september van het kalenderjaar waarin u gunstig gerangschikt bent voor het toelatingsexamen arts of het toelatingsexamen tandarts. Het aantal keren dat u kunt deelnemen is onbeperkt. Ook studenten uit het buitenland kunnen deelnemen aan het toelatingsexamen

Procedure


Om deel te nemen aan het toelatingsexamen arts of het toelatingsexamen tandarts, doorloopt u volgende stappen:

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het inschrijvingsgeld voor het toelatingsexamen bedraagt 50 euro per examen.

Links


ATA Toelatingsexamen arts - tandarts

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Toelatingsexamen Arts en Tandarts

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest