VERPLICHT ONDERHOUD VAN UW CV-INSTALLATIE (CENTRALE VERWARMING)
Inhoud


Het onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven.
  • Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten 2-jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
  • Centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, ...) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
Het onderhoud moet worden uitgevoerd door een erkende technicus.
De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.

Voorwaarden


Procedure


De onderhoudsverplichtingen voor een centraal stooktoestel zijn afhankelijk van:
  • het soort brandstof
  • het vermogen van uw centraal stooktoestel. Het vermogen in kilowatt (kW) staat op het kenplaatje van uw cv-ketel. Dat is meestal een zilverkleurig plaatje dat op de buitenkant van de ketel bevestigd werd. U moet altijd naar het maximumvermogen kijken.

Vloeibare brandstof

Voor centrale stooktoestellen op vloeibare brandstof (stookolie) met een vermogen vanaf 20 kilowatt (kW), geldt het volgende. Voor centrale stooktoestellen met een vermogen van minder dan 20 kilowatt (kW) is onderhoud niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden.

Gas

Voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen vanaf 20 kilowatt (kW), geldt het volgende. Voor centrale stooktoestellen met een vermogen van minder dan 20 kilowatt (kW) is onderhoud niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden.

Vaste brandstof

Centrale stooktoestellen op vaste brandstof (hout, pellets of steenkool)
  • Jaarlijks onderhoud verplicht.
  • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een geschoolde vakman.
  • U krijgt een reinigingsattest (model-reinigingsattest). Daarop moeten de naam en de handtekening staan van de geschoolde vakman die het onderhoud heeft uitgevoerd.
    Als huurder bezorgt u een kopie van het reinigingsattest aan de eigenaar.
  • Bewaar minstens de laatste 2 attesten.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Verplichte verwarmingsaudit voor cv-installatie die ouder is dan 5 jaar
Controle en onderhoud van de stookolietank van een woning