SUBSIDIE VOOR EXPERIMENTEEL JEUGDWERK
Inhoud


De Vlaamse overheid verleent sinds 2013 projectsubsidies aan verenigingen die een experimenteel project opzetten op de volgende terreinen:
  • Jeugdwerk
  • Informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd
  • Cultuureducatie van de jeugd.
Experimentele projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven. Ze zijn vernieuwend op het vlak van methodiek of inhoud. Voorbeelden daarvan zijn het opstarten van jeugdwerk via nieuwe methodieken of het aanspreken van nieuwe doelgroepen.

Voorwaarden


Om aanspraak te maken op een subsidie moet uw organisatie een zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Verdere subsidievoorwaarden vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Procedure


Het aanvraagformulier vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Elk jaar is er één indiendatum voor projectaanvragen: 1 september. De aanvraagdossiers worden voorgelegd aan de adviescommissie voor experimentele projecten. De afdeling Jeugd bezorgt het advies van de adviescommissie, samen met haar eigen advies, aan de bevoegde minister.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Links


Subsidie voor experimenteel jeugdwerk

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Subsidiëren en Erkennen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest