ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN ORGANISATIES VOOR SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK
Inhoud


Binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn er verschillende organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Vereniging

Een vereniging is een netwerk dat gericht is op zingeving en emancipatie van leden en deelnemers, met het oog op persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing.

Beweging

Een beweging is een organisatie die gericht is op maatschappelijke verandering

Een vormingsinstelling

 • Volkshogescholen (Vormingplus-centra)
  De volkshogescholen zijn pluralistische organisaties. Zij hebben als opdracht een eigen programma-aanbod inzake niet-formele educatie aan te bieden en samenwerkingen op te zetten met het oog op het versterken van het niet-formele educatieve aanbod in de regio.
 • Gespecialiseerde vormingsinstelling
  Een gespecialiseerde vormingsinstelling is een sociaal-culturele organisatie die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van een educatief aanbod. De invalshoek is hierbij thematisch.
 • Syndicale vormingsinstellingen
  Syndicale vormingsinstellingen zijn vzw's die gelinkt zijn met erkende vakorganisaties. Deze vzw's zorgen voor een open educatief aanbod voor de leden van de vakorganisatie.
 • Vormingsinstellingen voor personen met een handicap
  Dit zijn landelijke vormingsinstellingen die via niet-formele educatie een sociaal-culturele werking ontplooien voor personen met een handicap en hun omgeving.

Voorwaarden


Een vereniging moet bestaan uit 50 werkende afdelingen of groepen en gespreid zijn over minstens drie Vlaamse provincies. Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad telt als één provincie. Een beweging heeft een landelijke werking en richt zich hiervoor op een ruim publiek. Verdere voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen kunt u nalezen op de website van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk. 

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Links


Erkenning en subsidiëring van organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Subsidiëren en erkennen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest