SUBSIDIE VOOR VERENIGINGEN VOOR CULTURELE EN SPORTIEVE PARTICIPATIE VAN GEDETINEERDEN
Inhoud


Verenigingen die de culturele en sportieve participatie van gedetineerden bevordert, kunnen een subsidie krijgen van de Vlaamse overheid. De vereniging organiseert sport- en sociale cultuuractiviteiten in gevangenissen en ontwikkelt een gevarieerd en gespecialiseerd cursusaanbod.

Voorwaarden


Enkel verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) kunnen een subsidie aanvragen. De regelgeving voorziet in de subsidiëring van één vereniging. Verdere voorwaarden vindt u op de website van Sociaal-Cultureel Werk.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)

Links


Subsidie voor verenigingen voor culturele en sportieve participatie van gedetineerden

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Subsidiëren en erkennen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest