SUBSIDIE VOOR LAAGDREMPELIGE EDUCATIE VOOR KANSENGROEPEN
Inhoud


Deelname aan korte praktijkgerichte opleidingen is niet alleen een leerrijke ervaring op zich, maar vaak ook een eerste aanzet tot de deelname aan andere culturele en sportieve activiteiten. Daarom ondersteunt de Vlaamse overheid maximaal verenigingen die dergelijke laagdrempelige initiatieven aanbieden.

Voorwaarden


De subsidievoorwaarden voor vormingsinitiatieven vindt u op de website van Sociaal-Cultureel Werk.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet).

Links


Subsidie voor laagdrempelige educatie voor kansengroepen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest