SUBSIDIE VOOR PARTICIPATIEPROJECTEN KANSENGROEPEN
Inhoud


Om een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te bevorderen, subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks participatieprojecten voor kansengroepen. Een project moet, via een vernieuwend concept, kansengroepen leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten, of moet uitgaan van een kansengroep zelf.

Voorwaarden


De projectsubsidie ondersteunt initiatieven in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Het project moet zicht uitsluitend richten tot de Vlaamse gemeenschap. Verdere voorwaarden vindt u op de website van Sociaal-Cultureel Werk.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)

Links


Subsidie voor participatieprojecten kansengroepen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team Transversaal en (boven)lokaal

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest