AANVULLENDE VERKEERSBELASTING VOOR LPG-INSTALLATIES
Inhoud


Als u uw wagen uitrust met een LPG-installatie, dan moet u een aanvullende verkeersbelasting betalen.

Voorwaarden


Aanvullende verkeersbelasting voor LPG-installaties is van toepassing op:
  • personenauto's
  • auto's voor dubbel gebruik (vervoeren van personen en goederen) 
  • minibussen
waarvan de motor, gedeeltelijk of tijdelijk, aangedreven wordt met vloeibaar petroliumgas of andere vloeibare koolwaterstofgassen. Het merendeel van deze voertuigen is ook onderworpen aan het stelsel van de verkeersbelasting voor personenwagens. De aanvullende verkeersbelasting voor LPG-installaties is niet van toepassing op een lichte vrachtauto's
Let op: Voertuigen die geherkwalificeerd worden van lichte vracht naar personenauto, auto voor dubbel gebruik (vervoeren van personen en goederne) of  minibus, moeten wel aanvullende verkeersbelasting betalen.

Procedure


De aanvullende verkeersbelasting voor LPG-installaties wordt gelijktijdig geïnd met de jaarlijkse verkeersbelasting.
  • U ontvangt van de Vlaamse Belastingdienst automatisch jaarlijks een aanslagbiljet met een overschrijvingsformulier zolang uw voertuig is ingeschreven.
  • U betaalt de aanvullende verkeersbelasting vanaf de eerste dag van de maand van inschrijving.
Als u uw auto pas na de inschrijving uitrust met een LPG-installatie of deze laat verwijderen, dan moet u uw aangepaste voertuig binnen de 30 dagen aanmelden bij de technische keuring, voor u in het verkeer mag. De technische keuring zal de DIV op de hoogte brengen van deze wijziging. U ontvangt automatisch een aanslagbiljet voor het betalen of terugkrijgen van de aanvullende verkeersbelasting.  Zodra u uw nummerplaat laat schrappen moet u geen verkeersbelasting en geen aanvullende verkeersbelasting meer betalen. U kunt zelf de status van uw dossier opvolgen via het digitaal loket op de website van de Vlaamse belastingdienst.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het bedrag van de aanvullende verkeersbelasting is afhankelijk van het vermogen van het voertuig.   In tegenstelling tot de bedragen van de jaarlijkse verkeersbelasting zijn de bedragen van de aanvullende verkeersbelasting niet geïndexeerd.
Belastbaar fiscaal vermogen Bedrag van de belasting
Tot 7 PK 89,16 euro
Van 8 tot 13 PK 148,68 euro
Meer dan 13 PK 208,20 euro
U kunt zelf berekenen hoeveel aanvullende verkeersbelasting u moet betalen via de online simulator of met de simulatie-app. De simulatie is louter indicatief en geeft niet het officiële bedrag.

Regelgeving


Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u meer info over de regelgeving van de jaarlijkse verkeersbelasting.

Links


Aanvullende verkeersbelasting voor voertuigen met een LPG-installatie

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest