ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN VOORZIENINGEN VOOR OPVANG VAN VOLWASSEN PERSONEN MET EEN HANDICAP
Inhoud


Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkent en subsidieert verschillende woon-, begeleidings- en opvangvormen voor zowel kinderen als volwassenen. De tehuizen voor werkenden of niet-werkenden bieden opvang voor meerderjarigen op respectievelijk weekdagen, tijdens de voor- en namiddagen, of 24 uur op 24, in principe 7 dagen op 7 en het hele jaar door. Naast deze 2 soorten voorzieningen bestaan er nog een aantal tussenvormen waarvoor een erkenning en subsidiëring kan bekomen worden:
  • gaan logeren
  • kortverblijf
  • pleegzorg
  • wonen onder begeleiding van een particulier (WOP)
  • dagcentrum
  • begeleid werken

Voorwaarden


procedure

Procedure


De eerste stap van de erkenning (of van een wijziging van de erkenning) is de vergunning. Die heeft u nodig om:
  • een dienst of voorziening op te starten
  • de inplanting te wijzigen
  • te starten met de bouw of verbouwing van gebouwen
  • de opnamecapaciteit te wijzigen
Jaarlijks stelt de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een globaal zorgplan op. Pas daarna kunnen de diensten en voorzieningen hun eigen aanvraag indienen bij het VAPH. Het aanvraagformulier kunt u terugvinden op de website van het VAPH onder de rubriek 'Formulieren'.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning en subsidiëring van voorzieningen voor opvang van kinderen en jongeren met een handicap
Erkenning en subsidiëring van begeleidingsdiensten voor personen met een handicap