ARBEIDSVERGUNNING
Inhoud


Om als werkgever een buitenlandse werknemer op Belgisch grondgebied in dienst te nemen, moet u in principe vooraf een arbeidsvergunning hebben. Uw buitenlandse werknemer moet een arbeidskaart B hebben. Maar voor onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland is geen arbeidsvergunning nodig. Zij hebben ook geen arbeidskaart nodig. Voor een overzicht van de voorwaarden waaronder buitenlandse werknemers in Vlaanderen en België kunnen werken kunt u terecht op de website van het Departement voor Werk en Sociale Economie of bij de provinciale Dienst Economische Migratie van het Departement voor Werk en Sociale Economie. Via het uniek loket 'Werken in België: Limosa' worden uw administratieve verplichtingen vereenvoudigd als u als buitenlandse onderneming of organisatie iemand in België wil tewerkstellen of als u zich als zelfstandige tijdelijk of gedeeltelijk in België wil vestigen.

Voorwaarden


procedure

Procedure


U moet een aanvraagdossier indienen bij de provinciale Dienst Economische Migratie. Dit is federale materie die door de gewesten wordt uitgevoerd. Brusselse bedrijven kunnen terecht bij het ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
Onderdanen van de Europese Unie en van Noorwegen, IJsland en Liechtenstein hebben geen arbeidsvergunning nodig. Voor andere vrijstellingen en afwijkingen kunt u terecht bij de provinciale Dienst Economische Migratie.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Dienst Economische Migratie Antwerpen
Dienst Economische migratie provincie Vlaams-Brabant en Limburg
Dienst Economische migratie Oost- en West-Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest