VERGUNNING VAN EEN REISBUREAU OF TOERISTISCH VERHUURKANTOOR
Inhoud


Sinds 1 januari 2014 is er voor de uitbating van een reisbureau of toeristisch verhuurkantoor met een vestiging in het Vlaamse Gewest geen toeristische vergunning meer vereist. Het Vlaamse Reisbureaudecreet is namelijk opgeheven. De federale wetgeving over marktpraktijken en consumentenbescherming en over de professionele aansprakelijkheid van reisorganisatoren en reisbemiddelaars blijft van toepassing. Ook de Geschillencommissie Reizen blijft bestaan. Voor meer informatie over de federale wetgeving kunt u terecht bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie:

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Vergunning van een reisbureau of toeristisch verhuurkantoor

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Toerisme Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Regelgeving


trefwoord