CERTIFICERING VAN TECHNICI EN BEDRIJVEN VOOR BRANDBEVEILIGINGSSYSTEMEN
Inhoud


Ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen kunnen gebruikt worden als blusmiddel. Deze blusmiddelen hebben een negatieve impact op het klimaat en milieu. Om de uitstoot van deze blusmiddelen te beperken, werd een certificeringsverplichting ingevoerd voor bedrijven en technici die werkzaamheden uitvoeren aan brandbeveiligingssystemen met ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen waarbij er een mogelijk risico op emissies bestaat. Er zijn twee soorten certificaten:
  • voor de technicus voor brandbeveiligingssystemen
  • voor het bedrijf waar de technicus voor brandbeveiligingssystemen werkzaam is
Zowel het bedrijf als de technici afzonderlijk moeten over een geldig certificaat beschikken voor het installeren van deze brandbeveiligingssystemen of het onderhouden ervan.

Voorwaarden


Een technicus voor brandbeveiligingsapparatuur kan een certificaat behalen door te slagen voor een specifiek examen. Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkonderdeel. Op de website van het departement Omgeving staat meer informatie over certificaat en erkenning van technicus voor brandbeveiligingsapparatuur. Het bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Op de website van het departement Omgeving staat meer informatie over certificaat en erkenning van bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur. Het certificaat is geldig voor onbeperkte duur.

Procedure


De koeltechnicus moet slagen voor een specifiek examen in een daarvoor gecertificeerd examencentrum. Het bedrijf kan een erkenning aanvragen bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten van het departement Omgeving. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van bedrijven en hun technici voor brandbeveiligingssystemen die ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest