ERKENNING ALS VEILIGHEIDSRAPPORTERINGSDESKUNDIGE (VR-DESKUNDIGE)
Inhoud


Bij het opstellen van een omgevingsveiligheidsrapportage en ruimtelijke veiligheidsrapportage moet u beroep doen op een erkende veiligheidsrapporteringsdeskundige (VR-deskundige). Op de website van het departement Omgeving vindt u een overzicht van de erkende veiligheidsrapporteringsdeskundigen.

Voorwaarden


Om een erkenning als VR-deskundige te krijgen, moet u aan volgende voorwaarden voldoen:
  • de aanvrager van de erkenning heeft in de periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
  • een natuurlijke persoon zijn
  • minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald en minstens drie jaar praktische ervaring verworven binnen vijf jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag of minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald en minstens vijf jaar praktische ervaring hebben verworven binnen zeven jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • met gunstig gevolg een opleiding hebben genoten.

Procedure


Op de website van het departement Omgeving vindt u een invullijst en een aanvraagformulier.
  • Met de invullijst 'VR: opleiding en ervaring' kunt u vlot uw aanvraagdossier samenstellen.
  • Het aanvraagformulier moet u indienen bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


U moet een retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als VR-deskundige.

Regelgeving


Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)

Links


OMG - Erkenning VR-deskundige

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest