ERKENNING ALS OPLEIDINGSCENTRUM VOOR DE VORMING VAN MILIEUCOÖRDINATOREN
Inhoud


Opleidingscentra die de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren geven, moeten hiervoor erkend zijn door de Vlaamse overheid. Het opleidingscentrum kan erkend worden voor het organiseren van de cursussen van niveau A, niveau B of het overgangsniveau.

Voorwaarden


De erkenningsvoorwaarden voor de opleidingscentra milieucoördinator zijn de volgende.
 • De natuurlijke personen, waarvan de identiteit moet worden vermeld in de aanvraag, hebben in de periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat in een lidstaat van de Europese Unie geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning.
 • Het opleidingscentrum
  • organiseert de opleiding van milieucoördinator tot niveau A of niveau B of de overgangscursus niveau B naar A
  • beschikt over onderlegde docenten die de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten of die meer dan drie jaar ervaring hebben in het lesdomein in kwestie
  • beschikt over een opvolgingscommissie die de organisatie en de programma-inhoud van de cursussen bewaakt.

Procedure


Gebruik het aanvraagformulier voor de 'erkenning als opleidingscentrum voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor milieucoördinatoren'.
Dien het het formulier in bij de afdeling Milieuvergunningen van het Departement LNE. Dat kan
 • met een aangetekende zending
 • door het af te geven op het adres van de afdeling
 • door het elektronisch op te sturen via een erkend ondernemingsloket.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Links


OMG - Erkenning opleidingscentrum milieucoördinator

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Milieuvergunningen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest