SUBSIDIES VOOR TOPSPORTEVENEMENTEN
Inhoud


Sport Vlaanderen ondersteunt niet enkel topsporters, maar ook de evenementen waarop ze schitteren. 

Voorwaarden


Op de website van Sport Vlaanderen vindt u een overzicht van alle criteria waaraan het event moet voldoen. 

Procedure


Vraag een subsidie aan via het officiële aanvraagformulier, te downloaden op de website van Sport Vlaanderen. 

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Sport Vlaanderen - Subsidies voor topsportevenementen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Topsport

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest