ERKENNING VAN LOONTRIEERDER VAN ZAAIZADEN
Inhoud


Loontriage is de verwerking of verpakking van hoevezaad. Loontrieerders kunnen hun diensten aan landbouwers aanbieden, met inbegrip van het ter beschikking stellen van de noodzakelijke apparatuur voor het voorbereiden van hoevezaad. Bij loontriage is geen sprake van handel omdat de zaden niet van eigenaar veranderen.

Voorwaarden


Alle informatie over de voorwaarden, de formulieren en de procedure vindt u op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Procedure


Alle informatie over de voorwaarden, de formulieren en de procedure vindt u op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest