SUBSIDIE VOOR DE (HER)ONTWIKKELING VAN BEDRIJVENTERREINEN
Inhoud


Zowel voor de herontwikkeling van verouderde terreinen als voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen in het Vlaams Gewest kunt u financiƫle steun krijgen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De subsidies zijn bedoeld voor:
  • de studie en de procesbegeleiding voor de herontwikkeling van verouderde terreinen en van brownfields, het zogenaamde voortraject
  • de (her)aanleg van bedrijventerreinen (alleen investeringen in of bestemd voor het openbaar domein)
  • het beheer van gesubsidieerde bedrijventerreinen
  • de onteigening van gronden met een beroepsprocedure.

Voorwaarden


De steunmaatregel is bedoeld voor alle projectontwikkelaars, zowel publieke als private, en voor alle samenwerkingsverbanden tussen beide (formules van publiek-private samenwerking). Wie de steun ontvangt, moet zelf opdracht geven tot uitvoering van de investeringen. Hij moet ook eigenaar zijn van de te ontwikkelen gronden of een bewijs van zakelijk recht kunnen voorleggen dat hem het recht geeft op die gronden de bedoelde werkzaamheden te laten uitvoeren. Vzw's komen niet in aanmerking.

Procedure


De steun kan aangevraagd worden via een aanvraagformulier. Bij de aanvraag moeten bepaalde documenten gevoegd worden, afhankelijk van het type van de aanvraag.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
Kleinhandel- en kantoorzones worden niet gesubsidieerd.

Links


Subsidie voor (her)ontwikkeling bedrijventerreinen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Dienst Ruimtelijke Economie

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest