STIMULANSPREMIE VOOR WERKZOEKENDEN IN OPLEIDING
Inhoud


Als u als werkzoekende een opleiding volgt die door de VDAB is erkend, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen van 1 euro per daadwerkelijk gevolgd uur opleiding of stage.

Voorwaarden


De totale opleidingsduur bedraagt minstens 150 uur. De opleiding omvat minimaal 24 lesuren per week. U bent:
  • een uitkeringsgerechtigde werkloze en u bent bij de start van uw opleiding meer dan één jaar ingeschreven als niet-werkende werkzoekende met personen ten laste,
  • u bent een leefloongerechtigde met personen ten laste of hebt recht op een OCMW-steunverlening met personen ten laste
  • of u hebt een arbeidshandicap en ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming of invaliditeitsuitkering met personen ten laste.

Procedure


De stimulanspremie wordt automatisch uitbetaald aan de werkzoekende als aan de voorwaarden is voldaan.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


U ontvangt een premie van 1 euro per daadwerkelijk gevolgd uur opleiding. Op de premie wordt 11,11% bedrijfsvoorheffing ingehouden, behalve bij leefloongerechtigden.

Regelgeving


Het besluit van 21 december 1988 van de Vlaamse regering: de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

Links


Stimulanspremie voor werkzoekenden in opleiding

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest