VOORDELIGE LENING AAN BEDRIJF UIT DE SOCIALE ECONOMIE (SOCIAAL INVESTERINGSFONDS)
Inhoud


Het Sociaal Investeringsfonds verleent voordelige leningen aan bedrijven uit de sociale economie, waarbij werkgelegenheid en democratische besluitvorming voorrang krijgen op de vergoeding van de aandeelhouders. Het Sociaal Investeringsfonds doet dat door trekkingsrechten te verlenen aan erkende financiers. Die trekkingsrechten geven de betrokken financiers het recht om tegen aantrekkelijke voorwaarden solidaire cofinanciering te krijgen van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. Ze kunnen die cofinanciering gebruiken om, samen met eigen middelen, organisaties te steunen die actief zijn in de sociale economie. Wie erkend wil worden als financier, moet een aanvraagdossier indienen bij PMV. Tot nu toe zijn er drie instellingen erkend als financier:
  • Hefboom
  • Trividend
  • Netwerk Rentevrij.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Neem contact op met PMV.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Sociaal Investeringsfonds

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


ParticipatieMaatschappij Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Voordelige lening voor ondernemingen (Win-winlening)