SUBSIDIES VOOR DUURZAAM WOON-WERKVERKEER VIA HET PENDELFONDS
Inhoud


Het Pendelfonds is door de Vlaamse overheid opgericht om projecten voor een duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen. In de nabije toekomst moet het aandeel van autosolisme in het woon-werkverkeer dalen. Het aandeel van fiets en openbaar vervoer moet in het woon-werkverkeer stijgen. Eind 2017 werd de projectoproep 2018 gelanceerd. De aanvraag van dossiernummers moest gebeuren uiterlijk op 29 januari 2018. De subsidiedossiers zelf moeten uiterlijk op 16 april 2018 ingediend zijn.

Voorwaarden


Wie kan een projectaanvraag indienen?
 • Bedrijven (of groepen van bedrijven) en andere private organisaties (of groepen van private organisaties).
 • Lokale of provinciale overheden, in samenwerking met een private partner.
De indieners moeten (samen) minimaal 10 werknemers vertegenwoordigen. Voor welke projecten?
 • Op pendelfonds.be staat een lijst van maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen. Voor een aantal maatregelen gelden maximale bedragen.
 • De projectduur is maximaal 4 jaar.

Procedure


De procedure voor de subsidieaanvraag van het Pendelfonds 2018 bestaat uit volgende stappen.
 1. Online een dossiernummer aanvragen, dat kon tot 29 januari 2018.
 2. Binnen 2 weken contact opnemen met het Provinciaal Mobiliteitspunt in uw provincie om inloggegevens te krijgen voor het aanvraagformulier.
 3. Binnen de maand nadat u uw inloggegevens hebt gekregen, inloggen en het aanvraagformulier voorlopig invullen. Het Provinciaal Mobiliteitspunt geeft hierbij advies en informatie, alsook bij de verdere samenstelling van het dossier.
 4. Het Provinciaal Mobiliteitspunt berekent het potentieel aan 'modale verschuiving'. Op basis van die potentieelberekening kunt u het aanvraagformulier vervolledigen en definitief invullen.
 5. Binnen de 2 weken nadat u de potentieelberekening hebt gekregen, moet u het aanvraagformulier definitief online indienen. De dossiers moeten alleszins uiterlijk op 16 april 2018 ingediend zijn.


Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het bedrag van de subsidie:
 • hangt af van de duur van het project en soms ook van de soort maatregel
 • is maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn (met een maximum van 200.000 euro).
 

Regelgeving


Op pendelfonds.be vindt u een lijst van alle regelgeving.

Links


Pendelfonds - Wat is het pendelfonds?

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen
Provinciaal Mobiliteitspunt Limburg - Mobidesk Limburg
Provinciaal Mobiliteitspunt Oost-Vlaanderen
Provinciaal Mobiliteitspunt Vlaams-Brabant
Provinciaal Mobiliteitspunt West-Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest