INNOVATIEMANDAAT
Inhoud


Innovatiemandaten zijn gericht op postdoctorale onderzoekers die zich willen bekwamen in de valorisatie van hun onderzoeksresultaten voor de bedrijfswereld, hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nog op te richten bedrijf. De doelstelling is een brug te slaan tussen de academische wereld en de bedrijfswereld, en drempelverlagend te werken voor onderzoekers, om de stap te zetten naar de bedrijfswereld. Tijdens de uitvoering van het mandaat wordt de mobiliteit van onderzoekers tussen academische en industriële wereld aangemoedigd.

Voorwaarden


De regeling staat open voor alle houders van een doctoraatsdiploma. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen legt geen bijkomende beperkingen op. De regeling staat dus open voor alle nationaliteiten en alle studierichtingen/wetenschappelijke disciplines.

Procedure


De aanvragen kunnen in principe doorlopend in het jaar ingediend worden, maar de aanvragen worden gegroepeerd behandeld, met één of maximaal twee uiterste indieningsdata per kalenderjaar. De eerste oproep voor 2017 is afgesloten (uiterste indiendatum maandag 27 maart 2017 om 12 uur).

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Een innovatiemandaat voorziet financiering van de personeelskosten, werkingskosten, uitrustingskosten en vaste kosten in relatie met één specifieke werknemer. De aanvaarde begroting vormt de basis voor berekening van een subsidie. De steun, toegekend door het Agentschap Innoveren en Ondernemen, is afhankelijk van het type mandaat en de fase.

Links


Innovatiemandaat

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Innoveren en Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest