STEUN AAN BEDRIJVEN VOOR EEN ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGSPROJECT (O&O-PROJECT)
Inhoud


Een O&O-bedrijfsproject is een individueel project van onderzoek of ontwikkeling dat wordt uitgevoerd door één of meerdere bedrijven, al dan niet in samenwerking met onderzoekspartners. Het vertrekt daarbij vanuit een concrete probleemstelling of opportuniteit waarover kennis opgebouwd moet worden en die, wat de realisatie betreft, een belangrijke onzekerheid in zich draagt. Het project kan een ruime waaier van doelstellingen en activiteiten inhouden, die zowel technologisch als niet-technologisch kunnen zijn. De prioriteit gaat naar projecten met een hoger risico en een grotere potentiële impact in Vlaanderen op economisch en eventueel ruimer maatschappelijk vlak. Een project kan bestaan uit (een deel) van onderzoek en (een deel) ontwikkeling.
  • Onderzoeksprojecten bestaan in hoofdzaak uit activiteiten waarbij nieuwe (wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere) kennis, inzichten en vaardigheden worden opgebouwd, met de bedoeling die in een latere fase te gebruiken bij de ontwikkeling of verbetering van producten, processen of diensten.
  • Ontwikkelingsprojecten beogen het verwerven, gebruiken van bestaande (wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere) kennis en vaardigheden met de bedoeling te komen tot plannen, ontwerpen en prototypes van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen en diensten.

Nieuwe maatregelen

Begin 2018 worden kmo-innovatieprojectenkmo-haalbaarheidsstudiessprint-projecten en O&O-bedrijfsprojecten vervangen door twee nieuwe subsidies. 
  • Ontwikkelingsprojecten: voor vernieuwende ideeën – een nieuw of verbeterd product, proces of dienst – die uw onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn.
  • Onderzoeksprojecten: voor kennisopbouw die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming.
Zowel kmo’s als grote ondernemingen komen voor de beide subsidies in aanmerking. Vanaf 15 januari kunt u voor beide subsidies online een aanvraag indienen. Aanvragen die tot en met 31 december 2017 zijn ingediend, worden behandeld volgens het oude subsidiekader. Voor aanvragen vanaf 1 januari gelden de nieuwe voorwaarden.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Vooraleer de steunaanvraag volledig uit te werken, kan de aanvrager een vrijblijvende voorbespreking aanvragen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen om vragen te stellen en eventueel de kans op steun beter in te schatten. Voor de aanvraag gebruikt u het formulier dat u op de website van het agentschap vindt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De steun voor een project bedraagt minimaal 100.000 euro en maximaal 3 miljoen euro.

Links


Steun aan bedrijven voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject (website IWT)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Agentschap Innoveren en Ondernemen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Subsidiedatabank voor ondernemingen