GRATIS ABONNEMENT VAN DE LIJN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
Inhoud


Als persoon met een handicap krijgt u een gratis jaarabonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) voor De Lijn. Het abonnement voor personen met een handicap is alleen geldig op voertuigen van De Lijn (en dus niet bij de MIVB of de TEC in Brussel en Wallonië). Opgelet: De bestaande blauwe kartonnen abonnementen worden in 2018 omgezet naar een MOBIB-kaart. De papieren abonnementen blijven geldig tot eind maart 2018. Personen met een handicap met een papieren abonnement zullen ten laatste half februari 2018 hierover een brief in de bus krijgen. De startdatum van al deze abonnementen zal 1 januari 2018 zijn.

Voorwaarden


Om een gratis jaarabonnement voor De Lijn te krijgen, moet u voldoen aan twee voorwaarden.

Procedure


U krijgt uw abonnement automatisch thuis gestuurd op basis van de gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Hebt u toch geen abonnement ontvangen, neem dan contact op met

Overschakeling van een papieren abonnement naar abonnement op MOBIB-kaart

Hebt u enkel een kartonnen abonnement? Dan zult u een brief krijgen met een betalingsvoorstel voor 5 euro. Als u de administratiekost voor de MOBIB-kaart betaalt, wordt de kaart aangemaakt en uw gratis abonnement opgeladen.  Hebt u in het verleden al een MOBIB-kaart gehad (bijvoorbeeld Omnipas 65+)? Dan krijgt u een brief met de info vanaf welke datum uw gratis abonnement op de MOBIB-kaart zal staan.  De papieren abonnementen blijven geldig tot eind maart 2018.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het jaarabonnement is gratis voor personen met een handicap. Als u nog geen MOBIB-kaart heeft, moet u wel nog een administratieve kost van 5 euro betalen voor de kaart zelf.

Links


De Lijn - Kortingen en voordeeltarieven
De Lijn - Toegankelijkheid

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


De LijnInfo
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Directie-generaal voor Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid)
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Kaart voor kosteloze begeleider van een persoon met een handicap op het openbaar vervoer