BEVOLKINGSONDERZOEK BIJ PASGEBORENEN NAAR AANGEBOREN AANDOENINGEN VIA EEN BLOEDONDERZOEK
Inhoud


Alle pasgeboren baby’s in Vlaanderen kunnen tussen de 3e en de 5e dag na de geboorte getest worden op 11 aangeboren aandoeningen. Dat gebeurt via een bloedonderzoek. De kosten van het onderzoek worden door de Vlaamse overheid betaald. Voor de ouders zelf is het onderzoek gratis.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Door een prik in de rug van het handje van de baby tussen de derde en vijfde dag na de geboorte worden enkele druppels bloed op een kaartje met filterpapier (bloedkaartje) opgevangen. De bloedkaartjes worden voor onderzoek opgestuurd naar één van de Vlaamse centra voor opsporing van aangeboren metabole aandoeningen.  Het resultaat van het bloedonderzoek wordt alleen gemeld aan de ouders als het afwijkend is. In dat geval wordt de behandelende arts van de pasgeborenen verwittigd. Naargelang de situatie volgt dan – in samenspraak met de ouders en de behandelende arts - een tweede test of bijkomende onderzoeken. Zodra de diagnose gekend is, kan een gepaste behandeling starten.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Gratis voor de ouders van de pasgeborene.

Regelgeving


Besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 1997 betreffende de centra voor metabolische aandoeningen.

Links


Bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Preventie

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest