ORGAANDONATIE
Inhoud


Orgaandonatie kan levens redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert als donor.

Voorwaarden


Als u Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan kunnen uw organen na uw dood verwijderd worden, tenzij:
  • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven
  • uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.

Procedure


Om te voorkomen dat uw naaste familieleden na uw dood de keuze in uw plaats moeten maken, kunt u vooraf het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie invullen en laten registreren bij het gemeentebestuur van uw woonplaats. U kunt het formulier ook krijgen bij het gemeentebestuur. De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

Links


FOD Volksgezondheid - Orgaandonatie

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Geografische Toepassingsgebieden