PREMIE VOOR NIEUWE ELEKTRISCHE WAGEN OF WAGEN OP WATERSTOF
Inhoud


U kunt een premie krijgen voor een nieuwe volledig elektrische wagen of een nieuwe wagen op waterstof. De premie geldt voor alle zero-emissie-wagens en lichte bestelwagens. De premie geldt ook voor leasingvoertuigen die voor het eerst worden ingeschreven door privépersonen vanaf 3 augustus 2017. De premie bedraagt bij aanmelding in 2018 maximaal 3.000 euro. In 2019 wordt het bedrag verminderd.  De Vlaamse regering kondigde op 2-2-2018 een wijziging aan van de onderstaande voorwaarden en premiebedragen. De doelgroep zou uitgebreid worden naar vzw's en aanbieders van autodelen. De premiebedragen zouden in 2018 en 2019 even hoog blijven als in 2017. Deze nieuwe regeling is nog niet definitief goedgekeurd.

Voorwaarden


 • De zero-emissiepremie is er alleen voor natuurlijke personen. Ieder natuurlijk persoon heeft recht op maximaal één premie.
  Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bijv. bvba, cbva, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, nv, VOF, vzw). Bij overdracht of inbreng van een wagen in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie terugbetaald worden.
 • Het moet gaan om
  • een nieuwe wagen die besteld is vanaf 2016
  • of om een leasewagen die voor de eerste keer is ingeschreven door een privépersoon vanaf 3 augustus 2017.
 • De premie is er alleen voor deze voertuigcategorieën:
  • wagens van categorie M1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van passagiers en die tenminste vier wielen hebben en maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend)
  • lichte bestelwagens van categorie N1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen en die tenminste vier wielen hebben en een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton).
 • De premie is er alleen voor:
 • Deze voertuigen komen niet in aanmerking:
  • 'quadricycles' (zoals de Renault Twizy)
  • hybride wagens, plug-in hybrides
  • elektrische wagens met een kleine aanvullende motor op fossiele brandstoffen (bijv. BMW i3 met range extender).
  • wagens op CNG (hiervoor kunt u wel een vrijstelling van belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting krijgen)
  • Ook tweewielers komen niet in aanmerking.
 • De wagen moet ingeschreven worden in het Vlaamse Gewest.
 • De premie moet online aangevraagd worden en dat uiterlijk 3 maanden na de inschrijving van het voertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).
 • U moet de wagen minstens 3 jaar behouden of 3 jaar leasen.

Procedure


Zodra u uw wagen in gebruik hebt genomen, kunt u de premie aanvragen.
 • U moet uiterlijk 3 maanden na de inschrijving van het voertuig bij de Dienst voor Voertuigen (DIV) het voertuig online aanmelden op energiesparen.be.
  U moet daarbij elk bewijsstuk digitaal toevoegen in één pdf-bestand.
  Dus:
  • 1 pdf van de bestelbon
  • 1 pdf van alle facturen samen
  • 1 pdf van het inschrijvingsbewijs.
 • Een volledig en correct ingediend dossier zorgt voor een snellere dossierbehandeling en snellere uitbetaling van de premie. Vermijd de veelgemaakte fouten bij de premie-aanvraag
 • Na de online aanmelding krijgt u een bevestigingsmail met een dossiercode en de mededeling of er nog voldoende budget beschikbaar is.
 • Het Vlaams Energieagentschap (VEA) onderzoekt vervolgens het dossier en brengt u op de hoogte van haar beslissing. In geval van goedkeuring wordt de uitbetalingsprocedure opgestart.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De premiehoogte is afhankelijk van de
 • datum van de online aanmelding na ingebruikname van het voertuig
 • en de cataloguswaarde (inclusief btw, exclusief opties, zonder kortingen) van de auto.
U vindt de cataloguswaarde in de lijst van de automodellen die voor de premie in aanmerking komen. Soms wordt de batterij niet verkocht maar geleased of verhuurd. In de lijst wordt er dan onderscheid gemaakt tussen cataloguswaarde met batterijaankoop of cataloguswaarde met batterijhuur (36 maanden).
Er zijn 4 categorieën.
  Cataloguswaarde
  categorieën
  Aanmelding
  in 2017
  Aanmelding
  in 2018
  Aanmelding
  in 2019
  2020
  minder dan 31.000 euro 4.000 euro premie 3.000 euro premie(*) 2.000 euro premie(*) -
  van 31.000 euro
  tot 40.999,99 euro
  3.500 euro premie 2.500 euro premie(*) 1.500 euro premie(*) -
  van 41.000 euro
  tot 60.999,99 euro
  2.500 euro premie 2.000 euro premie(*) 1.500 euro premie(*) -
  vanaf 61.000 euro 2.000 euro premie 1.500 euro premie(*) 1.000 euro premie(*) -
  (*) De Vlaamse regering kondigde begin februari 2018 een wijziging aan van de premiebedragen. De premiebedragen zouden in 2018 en 2019 even hoog blijven als in 2017. Deze nieuwe regeling moet nog definitief goedgekeurd worden.
  Besteld
  in
  Ingeschreven bij DIV
  in
  Online aangemeld
  in
  Premiebedrag
  2017 2017 2017 maximaal 4.000 euro
  (premiebedragen 2017)
  2017 2017 2018 maximaal 3.000 euro
  (premiebedragen 2018)(*)
  2017 of 2018 2018 2018 maximaal 3.000 euro
  (premiebedragen 2018)(*)
  2017 of 2018 2018 2019 maximaal 2.000 euro
  (premiebedragen 2019)(*)
  (*) De Vlaamse regering kondigde begin februari 2018 een wijziging aan van de premiebedragen. De premiebedragen zouden in 2018 en 2019 even hoog blijven als in 2017. Deze nieuwe regeling moet nog definitief goedgekeurd worden. Er is een maximumbudget van 5 miljoen euro per jaar. Als het maximumbudget dreigt op te geraken, kan de minister van Energie de premiehoogte vervroegd doen dalen.

  Links


  VEA - Premie voor zero-emissie-voertuig

  BevoegdeOverheidsdiensten


  Vlaamse overheid

  AfleverendeDiensten


  waarde

  Geografische Toepassingsgebieden


  Vlaamse Gewest

  Verwante producten


  Vrijstelling van de verkeersbelasting en de BIV voor elektrische voertuigen en voertuigen op aardgas (CNG/LNG)
  Ecologiepremie Plus voor ondernemingen